ŚP Jacek Figiel

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ŚP Jacek Figiel została wyłączona

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z wirusem SARS-CoV-2,

a także  aktualną sytuacją zdrowotną  pracowników SOSW w Wąsoszu,

praca dydaktyczna w okresie

od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

odbywać się będzie w dotychczasowej formie, czyli zdalnie.

Decyzja podyktowana jest przede wszystkim dbałością o zdrowie i życie

uczniów, wychowanków i pracowników Ośrodka. 

Życzymy zdrowia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną,

od 16.11.2020 r. do 29.11.2020 r.,
wszystkie szkoły i przedszkole, wchodzące w skład

Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Wąsoszu,

pracują w trybie zdalnym.

       Życzymy dużo zdrowia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

OTWARCIE PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

     Od 1 września 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka funkcjonuje Przedszkole Specjalne, które jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawościami sprzężonymi, dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową.

     Obecnie utworzona została jedna grupa przedszkolna, do której może uczęszczać nie więcej niż pięcioro dzieci.

     Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących kształcenia specjalnego, w szczególności poprzez zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, zapewnienie dzieciom korzystnych warunków przezwyciężenia trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia i wychowania, usprawnienie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych, kompensowanie deficytów rozwojowych. 

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania OTWARCIE PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO została wyłączona

LIST OD PANA PREZYDENTA

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką  sobie ludzkość wymyśliła pisała Wisława Szymborska. 

Dlatego warto czytać!!! Tak można podsumować nasz udział  w dziewiątej edycji  akcji „Narodowe  Czytanie”.

Wrześniowe  spotkanie przy czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego  tradycyjnie  przyniosło nam wiele korzyści. W tym roku nieco inaczej wyglądała wspólna lektura, bo spotykaliśmy się w gronie swoich klas. Jednak jak co roku każdy mógł  poczuć wspólnotę z milionami  Polaków  czytających w tym samym czasie.

Niektórzy ambitnie próbowali się wczuć w emocje bohaterów, inni pokonywali swoją nieśmiałość czytając, byli też tacy, którzy mężnie mierzyli się z nieznanymi jeszcze literami. Wielu słyszało po raz pierwszy tragiczną historię  ubogich sióstr i ich matki. Starsi uczniowie przypomnieli ją sobie kolejny raz. Jednak wszystkich poruszył ten dramat i na nowo odpowiedzieliśmy sobie na pytanie: Co jest w życiu ważne?

Nasze spotkanie z  lekturą docenił   po raz kolejny Prezydent RP
Andrzej Duda wraz z małżonką.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania LIST OD PANA PREZYDENTA została wyłączona