Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr SO5311.01.2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NR SO5311.01.2014
PROWADZONEJ PRZEZ DOLNOŚLASKIE STOWARZYSZENIE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTLEKTUALNĄ „ISKIERKA”

Organizator zbiórki:

Dolnośląskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „ISKIERKA” z siedzibą w Wąsoszu, ul. Korczaka 6,
56-210 Wąsosz

Nazwa organu i nr pozwolenia:

Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Wąsosza nr SO5311.01.2014 z dnia 28.01.2013 r.

Kwota środków pozyskanych w dniach 01-02.02.2014 r., w wyniku zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia nr SO5311.01.2014: 1 940,00 zł.

Zbiórka była przeprowadzona na terenie miasta Wąsosza w następujących formach:
1. zbiórka ofiar w formie sprzedaży „cegiełek wartościowych” za łączną kwotę 1.940,00 zł.
3. Stowarzyszenie nie prowadziło zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek.
4. Stowarzyszenie nie prowadziło zbierania ofiar w naturze.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na cel zbiorki w łącznej kwocie 1.940,00 zł. w następujący sposób:
1. Dofinansowanie projektów związanych z modernizacją Ośrodka (wyposażenie Sali Doświadczania Świata).

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono koszty w kwocie 306,50 zł.

Z łącznie zebranej kwoty 1.940,00 zł zostanie wydanych 100% środków.

W imieniu

Dolnośląskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży

z Niepełnosprawnością Intelektualną „ISKIERKA”

Justyna Dąbrowska – przewodnicząca
Elżbieta Kochańczyk – zastępca przewodniczącej

Niniejsze sprawozdanie podano do wiadomości publicznej na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu www.soswwasosz.pcdn.edu.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Iskierka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.