Najpierw pomyśl, czy warto, zanim będzie za późno…Spotkanie z policjantem

W ramach realizacji programu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole, dnia 18 marca br., dzięki współpracy z Policją Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu, w naszej szkole odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano program multimedialny o charakterze profilaktycznym.

Pakiet zawierał prezentację dotyczącą bezpiecznego poruszania się na drodze oraz informacje o zagrożeniach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych i związanych z tym konsekwencjami prawnymi.

W odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się i widoczności na drodze pieszych i rowerzystów. Policja przestrzegła także przed zachowaniami niebezpiecznymi i ryzykownymi w tym zakresie. W trakcie spotkania uczniowie pozyskali również wiedzę dotycząca znaczenia pojęć czym jest wykroczenie, czyn karalny i demoralizacja oraz poznali katalog środków wychowawczych, które stosuje się wobec nieletnich i pełnoletnich. W dalszej części spotkania z młodzieżą poruszono problematykę odpowiedzialności prawnej i karnej z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Omówiono zagrożenia społeczne i zdrowotne wynikające z zażywania środków psychoaktywnych tj. narkotyków oraz przedstawiono regulacje prawne z tym związane. Zwrócono uwagę na fakt, że ryzykowne zachowania nastolatków i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych, a czasem również zagrażających życiu.

Mamy nadzieje, że przeprowadzona akcja skłoni uczniów do refleksji na temat wartości zdrowego trybu życia, konieczności przestrzegania zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konsekwencji prawnych wynikających z dokonywania przestępstw, w tym również stosowania przemocy psychiczneji fizycznej oraz przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zapamiętaj! Najpierw pomyśl, czy warto, zanim będzie za późno.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.