STOP PRZEMOCY – START DOBROCI

Dnia 3 czerwca br. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Zryw Wolnych Serc”. Jest to ogólnopolski Głos Profilaktyki, który rozbrzmiewał 1 czerwca br. i był realizowany przez Komendę Główną Policji w ramach programu „Profilaktyka, aTy”.

Głównym jego przesłaniem jest moda na życie bez nałogów, czyli życie bez nikotyny, alkoholu i narkotyków oraz agresji i przemocy.

Zryw wolnych serc jednoczy serca wolne od uzależnień i egoizmu, obojętności na drugiego człowieka. Dlatego, że są to serca piękne i zdrowe, silne i pomocne. Serca ludzi, którzy różnią się od siebie, ale potrafią wspólnie działać i nieść dobro. Realizując autorski program, opracowany przez Lidię Jędryczkę, pod hasłem: STOP PRZEMOCY – START DOBROCI, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji, bo razem potrafimy uczyć się i bawić.

W pierwszej części naszych obchodów został rozstrzygnięty konkurs na Życzliwka,ogłoszony w I semestrze nauki przez pedagoga szkolnego, w związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości. Wyróżnione osoby, wstępując w szeregi Szkolnego Patrolu Życzliwości, otrzymały zaszczytny tytuł oraz nagrody rzeczowe.

Następnie został przeprowadzony konkurs na „Mistrza dobrych manier”. Miał on na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach formalnych i nieoficjalnych. Ponadto wskazać, że zachowanie człowieka przekłada się na jakość relacji z otoczeniem. Uczniowie w dwuosobowych drużynach mieli okazję wykazać się wiedzą i repertuarem dobrych manier, które są gwarancją życzliwości.

W dalszej części uczniowie i nauczyciele wzięli udział w autorskiej choreografii Taniec ku słońcu – aby tańcem wyrazić piękno swojego wnętrza i radość z bycia razem.

Natomiast w części ostatniej wszyscy przemaszerowali z balonami, opatrzonymi hasłami STOP PRZEMOCY – START DOBROCI na boisko szkolne, aby zamanifestować sprzeciw wobec zła, które niszczy człowieka oraz wyrazić aprobatę wobec dobroci, która daje siłę i radość tworzenia.

Pamiętajmy, że świadcząc dobro drugiemu człowiekowi, jednocześnie podejmujemy walkę z egoizmem. Malujemy sobie portret człowieka życzliwego z sercem wolnym od zła, pięknym i zdrowym oraz silnym i pomocnym. A zatem do dzieła!

Szkolna akcja STOP PRZEMOCY – START DOBROCI została zorganizowana i przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Lidię Jędryczkę we współpracy z Joanną Krukowską – Zdanowicz oraz Katarzyną Kordiak.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.