Konkurs recytatorski – Wiersze o wiośnie

Dnia 07.04.2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu rozstrzygnięto konkurs recytatorski pt. ,,Wiersze o wiośnie”. Konkurs trwał od 07.03 do 07.04.2016 roku. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowania uczniów poezją i propagowanie piękna poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowania twórczością różnych autorów, rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich uzdolnień, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,  popularyzowanie wśród uczestników wartościowej literatury, aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, uczenie kulturalnej rywalizacji.

Konkurs miał formę prezentacji dowolnie wybranego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej. Recytowano wiersze znanych i mniej znanych autorów : J. Tuwima, J. Brzechwy, D. Gellner, J. Porazińskiej, D. Wawiłow, S. Jachowicza, H. Zdzitowieckiej, H. Łochockiej,J. Kulmowej, E. Szelburg-Zarembiny, H. Szayerowej, I. Suchorzewskiej, M. Bryczkowskiego, T. Kubiaka, M. Strzałkowskiej, M. Terlikowskiej, B. Lewandowskiej, H. Świąder oraz wiersze nieznanych autorów.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział dużo chętnych.

Jury konkursowe zastosowało następujące kryteria oceny: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika,interpretacja utworu, kultura słowa, dykcja, modulacja,tempo mówienia, umiejętność gospodarowania oddechem, ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy bardzo odpowiedzialnie podeszli i przygotowali się do konkursu prezentując swoje recytacje na wysokim poziomie. Jury miało nie lada zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Ustalono egzekwo dwa pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca. Pierwsze miejsce zdobyły Klaudia Zamasz i Aleksandra Rudnicka prezentując wiersz pt. ,,Wywiad z bocianem” M. Bryczkowskiego oraz Karolina Pacek recytując wiersz nieznanego autora pt. ,, Wiosna idzie”. Drugie miejsce zajęła Karolina Rogowska prezentując wiersz J. Brzechwy pt. ,,Przyjście wiosny” oraz Jakub Plewniak-Filipowicz za recytację wiersza ,,Pierwiosnek”. Trzecie miejsce zdobyła Jagoda Plewniak – Filipowicz prezentując wiersz H. Łochockiej pt. ,, Wiosna” i Sandra Gawlik recytując wiersz M. Strzałkowskiej pt.”Wiosna”.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze. Pozostali uczestnicy otrzymali pisemne podziękowania, drobne gadżety i słodkie upominki.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Znaleźli się również chętni wśród uczestników , którzy poza konkursem przygotowali i przedstawili recytację ciekawych wierszy o wiośnie nie zgłoszonych do konkursu. Okazuje się, że temat wiosny jest tematem wdzięcznym, dlatego też jest chętnie i szeroko podejmowany w poezji przez różnych autorów.

Organizatorkami konkursy były : p. Marta Białobrzewska, p. Danuta Chociaj, p. Mirosława Osmelak.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.