STOP PRZEMOCY – START DOBROCI 2016

Dnia 23 czerwca br. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do akcji „Zryw Wolnych Serc”. Jest to ogólnopolski Głos Profilaktyki, który rozbrzmiewał 1 czerwca br. i był realizowany przez Komendę Główną Policji w ramach programu „Profilaktyka, a Ty”. Głównym jego przesłaniem jest moda na życie bez nałogów, czyli życie bez nikotyny, alkoholu i narkotyków oraz agresji i przemocy.

Zryw wolnych serc jednoczy serca wolne od uzależnień i egoizmu, obojętności na drugiego człowieka. Dlatego, że są to serca piękne i zdrowe, silne i pomocne. Serca ludzi, którzy różnią się od siebie, ale potrafią wspólnie działać i nieść dobro. Do ogólnopolskiej akcji przyłączyliśmy się po raz drugi, pod autorskim hasłem: STOP PRZEMOCY – START DOBROCI,, bo razem potrafimy uczyć się i bawić.

W pierwszej części naszych obchodów została przedstawiona prezentacja multimedialna pt. „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Następnie został rozstrzygnięty konkurs na Życzliwka, ogłoszony w I semestrze nauki przez pedagoga szkolnego, w związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości. Wyróżnione osoby, otrzymując zaszczytny tytuł Życzliwka, wstąpiły w szeregi Szkolnego Patrolu Życzliwości..

W dalszej części został przeprowadzony konkurs na „Mistrza dobrych manier”. Miał on na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest umiejętność właściwego zachowania się w
sytuacjach formalnych i nieoficjalnych. Ponadto wskazać, że zachowanie człowieka przekłada się na jakość relacji z otoczeniem. Uczniowie w dwuosobowych drużynach mieli okazję wykazać się wiedzą i repertuarem dobrych manier, które są gwarancją życzliwości.

Natomiast w części ostatniej uczniowie i nauczyciele wzięli udział w autorskiej choreografii Taniec ku słońcu – aby tańcem wyrazić piękno swojego wnętrza i radość z bycia razem.

Pamiętajmy, że świadcząc dobro drugiemu człowiekowi, jednocześnie podejmujemy walkę z egoizmem. Malujemy sobie portret człowieka życzliwego z sercem wolnym od zła, pięknym i zdrowym oraz silnym i pomocnym. A zatem do dzieła!

Szkolna akcja STOP PRZEMOCY – START DOBROCI została zorganizowana i przeprowadzona z inicjatywy pedagoga szkolnego, Lidii Jędryczki, we współpracy z Katarzyną Kordiak.

                                                                                      Lidia Jędryczka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.