WKRÓTCE OTWARCIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

14 października 2016 r. w naszym Ośrodku, obok obchodów Święta Edukacji Narodowej, nastąpi uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata. Projekt powstał dzięki środkom finansowym zgromadzonym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie ISKIERKA, które od ośmiu lat działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 26.743,12 zł. Na ten cel zorganizowane zostały trzy Bale Charytatywne w 2014 r. (1 lutego, 14 czerwca oraz 29 listopada) oraz jeden w 2015 r. Ponadto w minionym roku Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do konkursu grantowego Fundacji BZWBK S.A., w efekcie czego pozyskano dodatkowe środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł na wyposażenie Sali. Udało się także zdobyć sponsorów, którzy chętnie wsparli nasz projekt ofiarowując 5.000,00 zł. Z budżetu SOSW pokryto koszty związane z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na ten cel.

Utworzenie Sali Doświadczania Świata daje możliwość pracy z uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami, w oparciu o złożenia metody Snoezelen. Terapia w Sali, jako wyodrębnionym pomieszczeniu z różnorodnymi urządzeniami stymulującymi rozwój zmysłów, daje możliwość dotarcia do dziecka w inny sposób, poprzez wsparcie jego rozwoju polisensorycznego.

Pobyt w Sali pozwala na badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów jest niezwykle ważnym źródłem rozwoju dzieci niepełnosprawnych, ponieważ zwiększa ich aktywność i motywację do poznawania otoczenia i do nawiązywania kontaktu, wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, zwiększa wrażliwość, poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, doskonali pracę poszczególnych analizatorów, a także wpływa na rozwój funkcji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Elementy tworzące Salę zachęcają do aktywności, zapewniają spokój i bezpieczeństwo, redukują stresy i napięcia nerwowe. Urządzenia te, m.in. wyspa światłowodów – ćwiartka koła, zestaw świetlno-dźwiękowy, wyspa skarbów, pufy relaksacyjne czy zestaw do stymulacji kostnej FORBRAIN, stymulować będą w uczniach przede wszystkim zyskanie poczucia i świadomości światła, poszerzanie doświadczeń wzrokowych, zwiększenie koncentracji na bodźcach słuchowych, rozwijanie wrażliwości dotykowej i węchowej.

Z niecierpliwością oczekujemy na otwarcie Sali Doświadczania Świata. Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania, Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia ISKIERKA składa serdeczne podziękowania.

                                                         Justyna Dąbrowska, Izabela Matuszewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.