Global Money Week

Po raz pierwszy w Ośrodku, w dniach 27 marca – 2 kwietnia, obchodzony był Światowy Tydzień Pieniądza (Global Money Week).

Ta akcja kierowana jest do dzieci i młodzieży, jako przyszłych uczestników rynku finansowego i ma zasięg międzynarodowy. Hasło tegorocznej, VI edycji, brzmi „Learn. Save. Earn – Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”. W roli ogólnopolskiego koordynatora inicjatyw podejmowanych przez poszczególne środowiska szkolne występuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Podejmowane w Ośrodku działania były okazją do rozwijania przez uczniów umiejętności posługiwania się pieniędzmi w realnym życiu.

Młodsi uczniowie zdobywali i utrwalili wiedzę na temat wartości pieniędzy (opartą na konkretach). Starsi dodatkowo rozwijali swoje umiejętności w zakresie posługiwania się środkami płatniczymi, które umożliwią im maksymalną niezależność życiową i uczestniczenie w różnych formach życia społecznego.

Dzięki wielorakim działaniom poprzez zabawy dydaktyczne, treningi umiejętności gospodarowania pieniędmi, modelowanie pożądanych postaw w zakresie oszczędzania środków finansowych, czy spotkania z ciekawymi ludźmi, kształtowane było poczucie odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory. Udział w akcji miał także na celu rozwijanie autonomii uczniów przy uwzględnianiu ich realnych możliwości (danie możliwości poczucia sprawstwa w pełnieniu ról społecznych charakterystycznych dla osób dorosłych).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy (plastyczny na projekt NOWEGO GROSZA oraz literacki na stworzenie hasła propagującego oszczędzanie).

Priorytetem dla nauczycieli biorących udział w akcji było hasło: Wspierać, nie wyręczać. W jego świetle prowadzone były działania w zakresie edukacji ekonomiczno-finansowej w ramach Global Money Week 2017.

Za rok kolejna edycja, w którą z pewnością chętnie się zaangażujemy!

                                                                                 Justyna Dąbrowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.