Prowadzenie gospodarstwa domowego – od teraz łatwiejsze

Uczniowie SOSW w Wąsoszu biorą udział w wielu przedsięwzięciach w ramach projektu „ZINTEGROWANI”. Jednym z nich są: warsztaty w ramach wsparcia indywidualnego na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenia własnego gospodarstwa domowego).

Bierze w nich udział sześcioosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w wymiarze czterech godzin lekcyjnych.

Realizowane zadania mają na celu nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie organizowania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dzięki temu uczniowie nabędą umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania. Po warsztatach będą potrafili m.in. umiejętnie planować pracę, realizować codzienne zakupy, dbać o czystość w domu, prasować, prać w pralce automatycznej, używać sprzętu kuchennego oraz odpowiednio zachować się w sytuacjach nietypowych, zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak: ulatnianie się gazu, pojawienie się ognia, czy awaria prądu.

Ponadto na zajęciach omawiane są zagadnienia dotyczące kultury zachowania i estetyki stołu podczas posiłków. Dzieci uczą się nakrywania do stołu, dekoracji odpowiedniej do okoliczności, a także posługiwania się sztućcami, prawidłowego używania serwetek oraz odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych.

Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Treści przekazywane są w sposób przystępny z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, kart pracy i potrzebnych urządzeń. Sprawdzanie i utrwalanie nabytych umiejętności dokonuje się poprzez indywidualne ćwiczenia praktyczne.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.