Regulamin czytelni

 

REGULAMIN CZYTELNI

  1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki (zarówno z księgozbioru podręcznego udostępnianego tylko na miejscu, jak i z pozostałych książek, które mogą być wypożyczane czytelnikom do domu).
  2. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela– bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
  3. Czytelnik może korzystać w czytelni z własnych materiałów zgłaszając ten fakt nauczycielowi – bibliotekarzowi.
  4. Uczeń przebywając w czytelni może odrabiać zadania domowe.
  5. W czytelni obowiązuje cisza. Ewentualne rozmowy (w wyjątkowych sytuacjach) powinny być prowadzone szeptem, tak aby nie przeszkadzać innym czytelnikom.
  6. Uczeń może korzystać pod nadzorem nauczyciela – bibliotekarza z komputerów znajdujących się w bibliotece w celu wyszukiwania informacji bibliograficznych lub innych potrzebnych do przygotowania się do zajęć lekcyjnych.
  7. Uczeń może samodzielnie wyjąć z półki książkę z księgozbioru podręcznego, z której będzie korzystać na miejscu, ale po jej wykorzystaniu nie odkłada jej z powrotem lecz na miejsce wskazane przez nauczyciela – bibliotekarza.
  8. Czytelnik korzystający z czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkoły.

                                                                                    

                                                                                                                                                           Nauczyciel bibliotekarz

 

                                                                                                                                                             Emilia Wawrzyniak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblioteka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.