Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych.

2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów  i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko do celów edukacyjnych. 

4. Nie można wykorzystywać komputera do gier, zabaw, wysyłania SMS-ów.

5. Podczas wkładania i wyjmowania  dysków kompaktowych i pen drive nie  wolno w żadnym wypadku używać siły fizycznej. W przypadku jakichkolwiek kłopotów należy zgłosić ten fakt nauczycielowi.

6. Uczniowi wolno korzystać z urządzeń drukujących znajdujących się w bibliotece,  jeśli ustawienia konta na to pozwalają. Uczeń korzysta wówczas z własnego papieru, do wprowadzania wykorzystując podajnik ręczny z przodu drukarki.

7. Przed odejściem od komputera należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła, by nie tarasowały przejścia.

8. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba.

9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.

10. Okrycia wierzchni e należy zostawić w szatni. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków.

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. 

12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblioteka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.