Nowy projekt edukacyjny – inwestycja w lepszą przyszłość

Od 1 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczął się kolejny projekt unijny pn.Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.111.242,21 zł.  Z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 943.824,36 zł.

Projekt będzie trwał od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt obejmuje 10 uczniów SOSW w Wąsoszu

oraz 96 z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w placówkach powiatu górowskiego oraz na zwiększenie dostępności górowskich uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych oraz pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia w wybranych przez uczniów zawodach.

Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu: zajęcia dodatkowe zwiększające wiedzę i umiejętności zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów zawodowych, staże i praktyki zawodowe u pracodawców, szkolenie dla nauczycieli, wyposażenie pracowni (językowej i informatycznej), wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Cały projekt obejmuje 12 zadań.

SOSW w Wąsoszu realizuje zadanie 9,10,11,12. W ramach spełnienia zadania 9 projektu wdrożone zostanie rozwiązanie chmurowe oparte o specjalistyczny system informatyczny w formie Interaktywnej Platformy Zawodowej, realizujący wsparcie w formie biblioteczek zawodoznawczych. Zadanie 10 dotyczy realizacji zajęć dodatkowych z matematyki oraz języka obcego, zaś 11- zajęć specjalistycznych, podnoszących kompetencje z zakresu informatyki,  przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego. Zadanie 12 obejmuje realizację staży zawodowych u pracodawców.

Mając na uwadze wymogi stawiane młodym ludziom na rynku pracy, w ramach planowanego projektu, zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia. Żywimy nadzieję, iż udział w projekcie pozwoli naszym uczniom zdobyć dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, a w dalszej perspektywie lepiej odnaleźć się  im na wymagającym rynku pracy.

                                                                                              Izabela Matuszewska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.