Klauzula informacyjna, dotycząca nauczania zdalnego, realizowanego przez szkołę

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu
 

Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: 65 5437925

Adres email: soswwasosz@op.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer Numer telefonu: 533 80 70 40

Adres email: iod@odoplus.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia nauczania zdalnego.

PODSTAWA PRAWNA

RODO Art. 6 ust. 1 lit. c

Ustawa prawo oświatowe

Ustawa o systemie oświaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19

Z dnia 20 marca 2020 roku

Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?

Dane osobowe w zakresie:

– adres e mail ucznia lub/i rodzica

– imię i nazwisko ucznia

– klasa ucznia

– szkoła ucznia 

Mogą być przekazane do podmiotów zewnętrznych, z których usług szkoła zdecydowała się korzystać w wyniku sytuacji nadzwyczajnej w celu realizacji nauczania zdalnego, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 roku.

Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania sytuacji nadzwyczajnej.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

Jakie są Twoje prawa?

W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  1.  

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.