Laptopy z projektu „Zdalna Szkoła”

W dniu 7 maja 2020 r. przekazane zostały przez Starostę Górowskiego, pana Kazimierza Boguckiego, na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, nowe laptopy, które służyć będą realizacji kształcenia na odległość.

Potrzeba ich zakupu spowodowana była utrudnionym dostępem do sprzętu multimedialnego uczniów SOSW w Wąsoszu. Obecna sytuacja wymaga zdalnej nauki, dlatego otrzymany sprzęt ułatwi jej realizację. Nowe laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania będą wykorzystane do celów edukacyjnych w szkole.

Program „Zdalna szkoła” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pt.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.