Komunikat

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  z dnia 13.05.2020 r. istnieje możliwość uruchomienia pracy Ośrodka.

 

Od poniedziałku 18 maja 2020 r. przywracamy możliwości, za zgodą rodziców prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

 

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klasy VIII, a w szczególności tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

 

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas naszego Ośrodka będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie Ośrodka.

 

Harmonogram powyższych konsultacji zostanie stworzony zgodnie z potrzebami uczniów oraz dostosowany do warunków Ośrodka. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawcę o terminach i miejscu konsultacji.

W kolejnych dniach będę informować o organizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                                                Justyna Dąbrowska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.