BEZPIECZNIE I ZDROWO W SZKOLE, DOMU I ZAKŁADZIE PRACY

W ramach projektu ZINTEGROWANI  pierwsza z pięciu grup  uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu wzięła udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

               Niezwykle interesujące okazały się wykłady poświęcone zagrożeniom wypadkami
oraz zagrożeniom   zdrowia w zakładach pracy. Uczniowie dowiedzieli się o stosowanych środkach ochrony indywidualnej w odniesieniu do danego stanowiska pracy.  Drugi blok tematyczny dotyczył  obsługi urządzeń technicznych oraz transportu wewnętrznego w zakładach pracy. Niektórzy uczniowie już  w 2019 roku, w ramach realizacji  projektu ZINEGROWANI , ukończyli  przeszkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych unoszących. Wykłady były więc okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie ergonomii pracy.

               W ramach podsumowania warsztatów odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pod okiem instruktora, pani Ewy Czekańskiej – dyplomowanej pielęgniarki i edukatora ratowników medycznych,  uczniowie wykonywali ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie osoby dorosłej i dziecka. Mieli też możliwość zastosowania defibrylatora AED na fantomie zgodnie z zasadami wykonywania RKO.

Wszystkie ćwiczenia odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

                                                                                                                         Justyna Dąbrowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.