75 tabletów dla uczniów SOSW w Wąsoszu

     Z przyjemnością informuję, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu znalazł się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE.

    Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług  oraz z oprogramowaniem.

    Szkolny Pakiet Multimedialny OSE składa się z 25 zestawów, których elementami są: tablet
wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.

Na rzecz SOSW w Wąsoszu przekazane zostały 3 zestawy po 25 urządzeń dla każdego typu szkoły (szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy). Łącznie wartość 75 zestawów wynosi 72 785,25 zł.

    Otrzymany sprzęt to wielkie wsparcie i pomoc dla Ośrodka. Urządzenia te na pewno wpłyną na podniesienie jakości procesu edukacji oraz poprawę dostępu do Internetu. Zostaną także wykorzystane w miarę potrzeb do realizacji nauczania zdalnego.  

                                                                                                             Justyna Dąbrowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.