Z kulturą mi do twarzy

To ogólnopolski projekt  edukacyjny, który ma na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. I edycja projektu w roku szkolnym 2020/2021 zaowocowała wieloma wspaniałymi i wartościowymi zadaniami, w których uczniowie chętnie brali udział.

W trakcie trwania programu od października 2020 do maja 2021 w Ośrodku udało zrealizować się:

 • „W magicznym świecie dźwięków”– poznawanie instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć
 • „Spotkania z muzyką”– zaprezentowanie filmików internetowych, w których muzycy grają na instrumentach
 • „Podróż do królestwa dźwięków”
 • „Paleta barw” – zorganizowanie konkursu plastycznego „Barwy jesieni”
 • „Śladami przeszłości”– zwiedzanie muzeum dawnych przedmiotów codziennego użytku które znajduje się w piwnicy biblioteki publicznej w Wąsoszu
 • „Mali i duzi architekci”– konstruowanie z dostępnych materiałów (klocki, kubki plastikowe, kartony, rolki) budowli na wzór słynnych zabytków architektury (np. Wieża Eiffla, Koloseum, Big Ben, Łuk Triumfalny)
 • „Tajemnice teatru”– zapoznanie z rodzajami teatru, budową i osobami związanymi
 • „W niemym kinie”– zapoznanie uczniów z historią kina niemego
 • „Palma wielkanocna” – zorganizowanie konkursu plastycznego „Palma wielkanocna”
 • „Magia uliczek”– wycieczka po mieście, poznawanie i fotografowanie zabytków
 • „Moje miasto – moja duma”– zapoznanie z historią, legendą, herbem, flagą miasta.
 • „Dzień wspomnień i zadumy” – wyjście na cmentarz oraz pod pomnik, zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy; zwrócenie uwagi na zachowanie na cmentarzu oraz szacunek dla zmarłych
 • „Tańcowała igła z nitką” – zabawa manualna
 • „Kodeks dobrego zachowania”– ustalenie zasad panujących w grupie w formie plakatu
 • „Siła bajek”– czytanie literatury uwrażliwiającej uczniów
 • „Bez barier” – Dzień Kolorowych Skarpetek
 •  „Młodsi starszym pomagają” – burza mózgów na temat sposobów niesienia pomocy

i bycia uprzejmym wobec osób starszych. Zilustrowanie pomysłów w formie plakatu

 • „Z kulturą przy stole” – rozmowa kierowana na temat zasad właściwego zachowania się przy stole oraz  „Savoir vivre przy stole” – wspólne przygotowanie kolacji.

Z niecierpliwością oraz zaciekawieniem czekamy na kolejną edycję w nowym roku szkolnym.

Koordynatorami projektu w Ośrodku była Marta Białobrzewska oraz Justyna Papierniak.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.