Czyste powietrze wokół nas

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej brali udział w programie Edukacji Antytytoniowej  Czyste powietrze wokół nas. Program ten ma charakter profilaktyczny i jest przeznaczony
dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Główne cele programu to:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycja na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub  gdy dorośli palą przy nich tytoń.

            Program realizowano, prowadząc tematyczne zajęcia w szkole, zajęcia w terenie oraz zajęcia praktyczne- przygotowanie plakatów.  Były to:

  • Wycieczka po okolicy-  obserwacja dymów.

Zajęcia: 

  • Co i dlaczego dymi?
  •  Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  • Co się dziej, gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego?

            W ramach  programu uczniowie byli na spacerze,  podczas którego mieli okazję obserwować różne rodzaje dymów i ich źródła. W trakcie zajęć warsztatowych  poznali zagrożenia płynące ze szkodliwości palenia papierosów oraz przebywania   w miejscach zadymionych dymem papierosowym. Uczniowie biorący udział w programie chętnie uczestniczyli we wszystkich proponowanych formach zajęć. Wykonali plakat pokazujący różne źródła dymów zaobserwowane podczas spaceru; kolorowali portret dinozaura Dinka,  który był maskotką programu; wspólnie z koordynatorami programu wykonywali pilnie ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne; nauczyli się i śpiewali piosenkę pt. Zielony Dinek; samodzielnie wykonali  znaczki pod hasłem: NIE PAL PRZY MNIE. Wśród form pracy  była również pantomima- uczniowie naśladowali zachowanie osób palących i niepalących, akcentując prawidłowe postawy.    

             W realizację programu zostały zaangażowane  również starsze dzieci i młodzież, którzy przygotowali plakaty tematyczne. Efekty programu w postaci prac uczniów, plakatów i materiałów promujących zdrowy tryb życia bez papierosów można obejrzeć na wystawie w holu szkoły.

            Dzięki programowi Czyste powietrze wokół nas dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz zostały zapoznane ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

                                                                                                                   Koordynatorzy programu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.