Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

Obchody  Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, zostały połączone ze Światowym Dniem Życzliwości.

Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami klas i grup wychowawczych oraz dzieci z wychowawcami grup przedszkolnych zostali zaproszeni do opracowania Kodeksu Życzliwości, odwołującego się do praw dziecka. W tym celu zostały przypomniane prawa dziecka, zapisane w strofach wiersza Janusza Korczaka pt. „Prawa Dziecka”. Najmłodsi uczniowie pokreślili znaczenie praw dziecka poprzez śpiew utworu muzycznego pt. „Piosenka o Prawach Dziecka”, w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych. Ponadto uczniowie stworzyli prace plastyczne, chcąc dać wyraz obrony każdego dziecka – jego prawa do radosnego rozwoju, tworzenia i wspierania oraz bycia razem,  a także aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji.

Utożsamiając się z myślą zawartą w słowach Janusza Korczaka, patrona naszej szkoły: „Dziecko to także człowiek”, prawa dziecka zostały również zaakcentowane w dniu 10 grudnia br. w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, jako ich integralna część.

Społeczność szkolna, w ramach solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, których prawa nie zawsze są respektowane, chętnie wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Poprzez swoją aktywną postawę przekazała iskierkę życzliwości z życzeniem, by nigdy w sercu żadnego dziecka, człowieka        -nie zabrakło radości i nadziei.

                                                           Koordynator

                                                         Lidia Jędryczka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.