,,REHABILITACJA 25 PLUS”

31 sierpnia 2022 roku zakończył się pilotażowy program  Rehabilitacja 25 plus. Projekt finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Beneficjentami programu byli absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie zostali objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

W programie brało udział czworo absolwentów SOSW w Wąsoszu. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Program obejmował 12 miesięcy wsparcia,  po 100 godzin na jednego beneficjenta w każdym. Uczestnicy programu mieli zapewniony ciepły posiłek oraz  transport na zajęcia i po zajęciach.

Podczas realizacji programu  beneficjenci skorzystali z różnorodnych  form wsparcia. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Absolwenci systematycznie  wyjeżdżali na basen do Trzebnicy, brali udział w różnego rodzaju warsztatach, np. las w słoiku, warsztaty karmelkowe oraz pieczenia chleba.

Korzystającym z programu zostało też  udzielone  wsparcie psychologiczne  dostosowane do ich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych.

W ramach realizacji zadań programu wykorzystywano zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, materiały do zajęć  z zakresu terapii ręki,  narzędzia ogrodowe i szklarnię, w której prowadzono uprawę roślin oraz wiele  innych pomocy wykorzystywanych na wszystkich zaplanowanych zajęciach. W ramach rehabilitacji ruchowej  uczestnicy programu zwiększyli ogólną sprawność organizmu.

Organizowano zajęcia ruchowe zarówno w pracowni rehabilitacyjnej, jak i na świeżym powietrzu, które pozytywnie wpływały na usprawnienie funkcji oddechowych  i podnosiły aktywność fizyczną  uczestników.

Prowadzono też  zajęcia z gospodarstwa domowego, porządkowe, artystyczne, podczas których  absolwenci uczyli się nowych rzeczy oraz utrwalali już posiadane umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach  kulinarnych pozytywnie wpłynęło na samopoczucie, dostarczyło wiary we własne siły i możliwości. Wspólne gotowanie oznaczało współpracę i komunikację, pomagało nauczyć się, w jaki sposób rola każdej osoby jest ważna do osiągnięcia wspólnego celu. Dodatkowo uczestnicy doskonalili  umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu, bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD oraz utrwalali  zasady odżywiania zgodnie z piramidą zdrowia.

Wszystkie formy wsparcia z pewnością przyczyniły się do poprawy funkcjonowania absolwentów.  Rehabilitacja społeczna młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy skończyli edukację na pewno  większa ich samodzielność oraz niezależność w życiu codziennym.

Wszyscy uczestnicy wyrażają satysfakcję i zadowolenie z możliwości udziału
w programie.

                                                                                                      Izabela Matuszewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.