Kolejny rok Programu ,,REHABILITACJA 25 PLUS”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka  w Wąsoszu

Od 1 września 2022r. już po raz drugi w Ośrodku odbywają się zajęcia w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Tak jak w poprzednim roku w programie bierze udział czworo  absolwentów SOSW w Wąsoszu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Program obejmuje 12 miesięcy wsparcia. Liczba wsparcia w danym miesiącu wynosi 100 godzin na jednego beneficjenta.

Tak jak w poprzednim roku, głównymi formami wsparcia będą działania opiekuńcze, pielęgnacyjne, usprawniające, terapeutycznie i wspierające ruchowo,  rozwijające i wzmacniające aktywność, samodzielność życiową oraz działania aktywizujące zawodowo. Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek oraz  transport.  

W nowym roku  Beneficjenci wzbogacą  swój program o dodatkowe ciekawe formy wsparcia takie, jak wycieczki: Jarmark Bożonarodzeniowy  we Wrocławiu, Fabryka bombek  w Lesznie, ZOO  we Wrocławiu, Rejs po Odrze we Wrocławiu, Teatr Lalek we Wrocławiu, Grota solna we Wrocławiu. Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Lubinie, Ogród botaniczny oraz  Palmiarnia w Zielonej Górze, Malta w Poznaniu,  Klasztor w Lubiążu,  Zamek Książąt Głogowskich             w Głogowie. W ramach terapii ręki zaplanowano zajęcia : sztuka wyplatania makram w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie, warsztaty robienia świec, manufaktura czekolady w Gostyniu, warsztaty baristyczne w „Cafe Równik” we Wrocławiu, warsztaty plastyczne  z lokalnymi artystami.

Nową formą wsparcia jest rehabilitacja społeczna, której celem jest kształtowanie zaradności osobistej i motywowanie aktywności w sytuacjach społecznych, kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym pełnieniem ról społecznych , likwidowanie barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się, w dostępie do informacji  i innych, kształtowanie wśród ogółu społeczeństwa postaw                i zachowań, które będą sprzyjać integrowaniu się osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. W ramach rehabilitacji odbędą się  spotkania przy ognisku, grillu, majówki na świeżym powietrzu, zajęcia w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu, zajęcia wolontariackie                       w Bibliotece Miejskiej w Wąsoszu. Spotkania z ciekawymi ludźmi   z naszego regionu.

Ponadto uczestnicy programu korzystać będą z wcześniejszych form wsparcia tj. rehabilitacji ruchowej, hydroterapii, treningu zdrowego żywienia, terapii ręki, treningu higieny oraz masażu rehabilitacyjnego.

Wszystkie dotychczasowe oraz nowe formy wsparcia z pewnością przyczynią się do poprawy funkcjonowania dorosłych niepełnosprawnych w codziennym życiu, a rehabilitacja społeczna pozwoli uczestnikom programu  zwiększyć aktywność w sytuacjach społecznych, kształtować umiejętności związane z samodzielnym pełnieniem ról społecznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.