Kontrolujemy nasze powietrze

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka realizuje program

edukacji ekologicznej ESA z wykorzystaniem czujników, kursów i e-lekcji na platformie

e-learningowej eduESA.

W projekcie uczestniczą nauczyciele, uczniowie i rodzice dzieci, którzy budują świadomość ekologiczną, jednocześnie rozwijają kompetencje cyfrowe.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i obserwowania pomiaru smogu- wartości

zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 2,5 i PM 10.

W ramach projektu ESA w szkołach zostały instalowane mierniki jakości powietrza. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry:

 stężenie pyłu PM2,5 wewnątrz szkoły,

 stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły,

 stężenie pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły,

 stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły,

 temperatura powietrza na zewnątrz szkoły,

 ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły,

 wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane

do centralnego serwera. Wartości wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet.

Serwer przetwarza zebrane dane i prezentuje je na stronie www. Podstawową prezentowaną

daną jest średnia z ostatnich 60 minut pomiaru. Na stronie pojawiają się także zestawienia 10

szkół, w których uczniowie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. To znaczy,

że w okolicy tych placówek w analizowanym okresie zanotowano najwyższe wartości

zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 2,5.

 Jeśli w tym zestawieniu widzisz swoją szkołę, oznacza to, że w Twojej społeczności konieczne jest podjęcie aktywnych działań ograniczających emisję zanieczyszczeń.

Link strony -https://esa.nask.pl

Link do pomiaru naszej placówki- https://esa.nask.pl/szkola/id/1584/panel

Link do rankingu zestawienia 10 szkół, których uczniowie oddychają najbardziej

zanieczyszczonym powietrzem- https://esa.nask.pl/ranking

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.