Dzień Otwarty 2023

21 kwietnia tego roku odbył się Dzień  Otwarty w naszej placówce. Na ten wyjątkowy dzień zaprosiliśmy kandydatów na przedszkolaków oraz przyszłych uczniów wraz z rodzicami.

Tradycyjnie w tym dniu nasze dzieci zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Prezentacje wokalne, taneczne oraz plastyczne wzbudziły aplauz licznie zgromadzonej widowni.

 Pani Dyrektor, Justyna Dąbrowska, w prezentacji multimedialnej przedstawiła zmiany, jakie w ostatnich trzech latach zaszły w naszej placówce oraz zaprezentowała plany rozwoju placówki na najbliższy czas.  Rozwinęła się jej struktura – powstała kolejna grupa przedszkolna, naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową oraz kontynuuje swą działalność oddział Rehabilitacja 25+.

Zauważalnie wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – powstały pracownie komputerowe oraz językowa, a istniejące dotychczas doposażono o nowy sprzęt. Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z 75 nowych tabletów.  Została zmodernizowana kotłownia oraz wstawionych 56 nowych okien.

W najbliższych miesiącach zostanie zamontowana winda osobowa,  która umożliwi dostęp do klasopracowni uczniom niepełnosprawnym ruchowo.

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą naszego przedszkola specjalnego planowane jest utworzenie kolejnych grup. Dzieci z całego powiatu do przedszkola dowozić będą już dwa busy w dogodnych dla rodziców porach.

   Pani Dyrektor przybliżyła również działania profilaktyczne, prozdrowotne oraz naszą bogatą aktywność prospołeczną w środowisku lokalnym. W działania na wymienionych płaszczyznach aktywnie włączali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Po zaprezentowaniu twórczości naszych dzieci oraz oferty edukacyjnej placówki, przybyli goście mieli możliwość odwiedzenia sal lekcyjnych oraz rozmowy z nauczycielami i uczniami. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek w kawiarence.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas w tym wyjątkowym dniu. Dla zainteresowanych drzwi naszej placówki cały czas pozostają otwarte, zachęcamy do odwiedzin, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.