• header03a.jpg
  • header06a.jpg
  • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
  • szkola_foto.jpeg

foto_2Wraz z początkiem stycznia 2019 rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pn.: ZINTEGROWANI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadań projektowych przewidziana jest przez kolejne dwa lata i zakończy się 30.11.2020 r.

Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym i ubóstwem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu. Unijne wsparcie umożliwi doposażenie pracowni SOSW w różnorodne pomoce dydaktyczne czy multimedialne, które uatrakcyjnią proces edukacyjny. Ponadto zmodernizowane zostaną dwie pracownie kuchenne, w których odbywać się będą zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Podkategorie

© 2019 SOSW w Wąsoszu