• header03a.jpg
 • header06a.jpg
 • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
 • szkola_foto.jpeg

foto1_1W czwartek, 23 maja 2019 r., w SOSW w Wąsoszu odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Pedagogów i Psychologów, którego celem było przede wszystkim podsumowanie pracy członków zespołu w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pani Roksana Stec-Turowska – wicedyrektor PCDN i PPP w Górze, powitała wszystkich zebranych i podziękowała za liczne przybycie.

 Następnie dyrektor Ośrodka przedstawiła prelekcję na temat: „Dlaczego szkoła specjalna?”

Omówiła najważniejsze zagadnienia prawa oświatowego, regulujące kwestię edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto przedstawiła zalety szkoły specjalnej w kontekście nauki w szkole ogólnodostępnej. Dyrektor zachęciła pedagogów i psychologów z powiatu górowskiego do analizy i refleksji nad możliwościami rozwoju ich uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach masowych. 

Zaprosiła zebranych do ponownej wizyty w Ośrodku wraz z rodzicami uczniów, którzy chcieliby zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz zajęć dodatkowych dedykowanych ich dzieciom.

W trakcie spotkania zaprezentowali się również uczniowie SOSW w Wąsoszu, którzy śpiewem i tańcem podziękowali gościom za udział w spotkaniu. Członkowie zespołu podarowali im słodkie upominki.

W drugiej części, która miała charakter panelu dyskusyjnego głos zabrał pan Jarosław Krukowski-Zdanowicz, który przedstawił wykład na temat poczucia koherencji w kontekście funkcjonowania uczniów w szkole.

Na zakończenie spotkania pedagodzy i psychologowie zwiedzili Ośrodek, mając możliwość zobaczenia sal lekcyjnych, do zajęć terapeutycznych, czy sypialni i świetlic grup wychowawczych w internacie.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a słodki poczęstunek został przygotowany przez nauczycieli Ośrodka.

 

 • foto1_1
 • foto1_2
 • foto1_3
 • foto1_4
 • foto1_5
 • foto1_6
 • foto1_7
 • foto1_8
 • foto1_9
 • foto1_10

© 2019 SOSW w Wąsoszu