• header03a.jpg
  • header06a.jpg
  • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
  • szkola_foto.jpeg

foto1_2W połowie maja br. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wąsoszu odbyły warsztaty dla rodziców: „Eliminowanie niepożądanych zachowań u dzieci”, organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne w Górze.

Warsztaty poprowadziły panie, które na co dzień pracują w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Górze – Pani Patrycja Janicka – pedagog oraz Pani Katarzyna Bretsznajder – psycholog.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz działań profilaktycznych zaproszeni rodzice aktywnie uczestniczyli w warsztatach kompetencji wychowawczych.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z technikami wychowawczymi, regułami wyznaczania granic, zasad, stosowaniem kar i nagród, rozpoznawaniem  potrzeb rodzica i potrzeb dziecka oraz wyrażania ich dobrą i efektywną komunikacją.

W trakcie spotkania rodzice analizowali swoje mocne i słabe strony wychowawcze, pracowali nad kształtowaniem pozytywnych zachowań u dziecka. Poznali techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wypracowywali schematy działań radzenia sobie z gwałtownymi emocjami.

Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze, były okazją do rozmów i wymiany doświadczeń.

 

                                                                                                        Patrycja Janicka, Katarzyna Bretsznajder, Justyna Dąbrowska

 

  • foto1_1
  • foto1_2

© 2019 SOSW w Wąsoszu