• header03a.jpg
  • header06a.jpg
  • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
  • szkola_foto.jpeg

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

- powyższe słowa Janusza Korczaka były mottem Dnia Dziecka, obchodzonego w naszym Ośrodku dnia 03.06.2019 r.

      foto1_2      Janusz Korczak jest naszym patronem, stąd uroczysty apel tradycyjnie poświęcony był jego postaci oraz wartościom przez niego wyznawanym. To postać nietuzinkowa, lekarz, pedagog, wychowawca, pisarz, a przede wszystkim - wielki przyjaciel dzieci, szanujący ich prawa. Każde dziecko traktował poważnie i z każdym prowadził poważne dyskusje. Zginął razem ze swoimi wychowankami w obozie w Treblince podczas II wojny światowej. Podczas uroczystego apelu nasi uczniowie obejrzeli prezentację przybliżającą życie tego wspaniałego, niezwykłego człowieka.

foto1_1029 maja 2019 r. członkowie Zespołu Nauczycieli Bibliotekarzy powiatu górowskiego uczestniczyli w zajęciach otwartych dotyczących tworzenia lapbooka, które odbyły się  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wąsoszu

Na początku spotkania  p. Justyna Dąbrowska - Dyrektor Ośrodka, oprowadziła grupę po placówce, a  następnie odbyły się zajęcia. Prelegentka, Emilia Wawrzyniak, przedstawiła zalety lapbooka, jako aktywnej metody nauczania,  a następnie zaprezentowała film instruktażowy.

Po prezentacji uczestnicy spotkania zostali zaktywizowani, bowiem przystąpili do wykonania  lapbooków według własnych pomysłów. Ich tematyka była różnorodna.

foto1_2W połowie maja br. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wąsoszu odbyły warsztaty dla rodziców: „Eliminowanie niepożądanych zachowań u dzieci”, organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne w Górze.

Warsztaty poprowadziły panie, które na co dzień pracują w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Górze – Pani Patrycja Janicka – pedagog oraz Pani Katarzyna Bretsznajder – psycholog.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz działań profilaktycznych zaproszeni rodzice aktywnie uczestniczyli w warsztatach kompetencji wychowawczych.

Jest nam miło poinformować, że dwie uczennice z naszej szkoły zdobyły czołowe miejsca w Gminnym Konkursie Plastycznym „Wiosna, ach to Ty”, którego organizatorem był Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince:

Wiktoria Przybylak - II miejsce w kategorii wiekowej 7-12 lat

 – opiekun Lidia Jędryczka

Dorota Galicka  - II miejsce w kategorii wiekowej 13-18 lat

- opiekun Joanna Wielogórska.

foto1_1W czwartek, 23 maja 2019 r., w SOSW w Wąsoszu odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Pedagogów i Psychologów, którego celem było przede wszystkim podsumowanie pracy członków zespołu w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pani Roksana Stec-Turowska – wicedyrektor PCDN i PPP w Górze, powitała wszystkich zebranych i podziękowała za liczne przybycie.

 Następnie dyrektor Ośrodka przedstawiła prelekcję na temat: „Dlaczego szkoła specjalna?”

© 2019 SOSW w Wąsoszu