• header03a.jpg
  • header06a.jpg
  • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
  • szkola_foto.jpeg

W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

- informujemy, że zajęcia w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym

odbywają się zgodnie z planem.

Uprasza się jednak rodziców/opiekunów prawnych o kontrolowanie stanu zdrowia dzieci

i pozostawienie ich w domu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

 

foto1_328 lutego br. w naszej placówce odbyła się prelekcja, zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, dotycząca profilaktyki zdrowotnej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Spotkanie poprowadziła pielęgniarka szkolna. Głównym tematem spotkania było przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad codziennej higieny osobistej oraz utrwalenie nawyków dbania o nią. Pani pielęgniarka omówiła podstawowe zasady profilaktyczne, które należy zachowywać w czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz wzmożonych zachorowań na grypę sezonową.

         6.03.2020 r. uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w stopniu  umiarkowanym i znacznym wraz z  rodzicami, wzięli udział w zajęciach pt. „Zdrowie to podstawa”.

              Zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących  zdrowego odżywiania się  i dbania o higienę.

foto1_1Powiat Górowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłośc uczniów.

Dyrekcja i pracownicy pedagogiczni

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wąsoszu

serdecznie zapraszają Rodziców na spotkanie,

które odbędzie się w placówce,

dnia 06.03.2020 roku (piątek) o godzinie 9 00..

Obecność obowiązkowa.

© 2019 SOSW w Wąsoszu