• header03a.jpg
  • header06a.jpg
  • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
  • szkola_foto.jpeg

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  z dnia 13.05.2020 r. istnieje możliwość uruchomienia pracy Ośrodka.

 

Od poniedziałku 18 maja 2020 r. przywracamy możliwości, za zgodą rodziców prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

 

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klasy VIII, a w szczególności tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

foto 1_3W dniu 7 maja 2020 r. przekazane zostały przez Starostę Górowskiego, pana Kazimierza Boguckiego, na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, nowe laptopy, które służyć będą realizacji kształcenia na odległość.

Potrzeba ich zakupu spowodowana była utrudnionym dostępem do sprzętu multimedialnego uczniów SOSW w Wąsoszu. Obecna sytuacja wymaga zdalnej nauki, dlatego otrzymany sprzęt ułatwi jej realizację. Nowe laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania będą wykorzystane do celów edukacyjnych w szkole.

Czas nauki i pracy zdalnej to czas bardzo wymagający – postawił przed rodzicami nowe wyzwania. Z drugiej strony, stwarza możliwość rozwijania u dzieci umiejętności samodzielnego planowania i organizowania nauki. Wyjdźmy naprzeciw marzeniom wielu rodziców, którzy czas spędzany na wspólnej nauce z dziećmi mogliby zamienić na czas budowania wartościowych i trwałych relacji.

foto 1_1Zachęcamy  do udziału w konkursie fotograficznym „Zapraszam do mojego ogrodu”

Wszyscy już bardzo za sobą tęsknimy, żałujemy że nie możemy spotykać się w tym pięknym wiosennym czasie. Chcielibyśmy sobie tyle opowiedzieć! Może już wkrótce się spotkamy.  A tymczasem pokażmy zdjęcia otaczającej nas przyrody, pielęgnowanych przez nas i naszych bliskich, ogrodów, kwiatów zdobiących parapety w naszych pokojach. Chętnie zobaczymy Was przy pracy albo odpoczynku w ogrodzie.

Jak wspierać dziecko w samodzielnej organizacji czasu nauki? Jak budować u niego poczucie odpowiedzialności za własną pracę? Jak pomagać, ale nie wyręczać?

Z powodu konieczności zamknięcia szkół zdalne nauczanie musiało zostać wprowadzone na wszystkich etapach edukacji – od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe i uczelnie wyższe. Jest jednak sprawą oczywistą, że to, jak wygląda nauka online, jest ściśle zależne od wieku ucznia. Od tego – a także od różnych czynników indywidualnych, takich jak dotychczasowy poziom samodzielności – zależy też stopień zaangażowania rodziców w proces nauczania. Na czym dokładnie polega ich rola? Kiedy dziecko jest wystarczająco duże, by działać samodzielnie? Jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie?

© 2019 SOSW w Wąsoszu