Zakończenie jesiennych praktyk wspomaganych w gospodarstwie rolnym w Piskorzu