Struktura SOSW w Wąsoszu

 

W SOSW w Wąsoszu mogą kształcić się uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu wchodzą:

– Przedszkole;

– Szkoła Podstawowa;

– Branżowa Szkoła I stopnia;

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy;

– wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizują indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

 

Struktura SOSW w Wąsoszu

 

Przedszkole Specjalne

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim o kierunkach:

kucharz

piekarz

sprzedawca

ślusarz

blacharz

mechanik pojazdów samochodowych.

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizująca program w ramach przedmiotów przysposobienia do pracy

w pracowni:

gospodarstwa domowego

w ramach praktyk wspomaganych w gospodarstwie rolnym.

 

Ponadto do dyspozycji pozostaje internat dla wychowanków, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do Ośrodka.

Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, na wszystkich etapach, uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną.

W Ośrodku prowadzonych jest szereg zajęć o charakterze terapeutycznym: terapia psychologiczna i pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, logopedia (z wykorzystaniem programu „Mówik” oraz z wykorzystaniem słuchawek Forbrain), EEG Biofeedback, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, w Sali Integracji Sensorycznej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii O szkole. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.