W kręgu baśni H. Ch. Andersena

        W roku szkolnym 2020/2021, od marca realizowana jest  innowacja pedagogiczna pt. ,,W kręgu  baśni H. Ch Andersena – stykamy się z wartościami – potęgą dobra i kruchością zła”.

    Wdrażana jest  w internacie, w ramach czasu wolnego zorganizowanego. Na jej realizację przeznaczono 10 godzin. Uczestniczą w niej wychowankowie internatu. Innowacja prowadzona jest  w oparciu o baśnie  duńskiego pisarza i poety H. Ch. Andersena.

    Podczas realizacji zagadnień wychowankowie o różnych osobowościach  rozwijają  wrażliwość, kształcą empatię, odpowiedzialność, przyjaźń, dobro.                                           

  W ramach innowacji wykonuje się szereg ciekawych zadań, m.in. wspólne czytanie i omawianie wybranych baśni, wykonywanie ilustracji do poznanych baśni, przygotowanie gazetki o duńskim bajkopisarzu, prezentacja filmu, krzyżówki, rebusy, quizy, rozsypanki.

      Autorzy innowacji : mgr Aneta Balcerzak, mgr p. Katarzyna –Kasprzak –Trzcińska i mgr Mirosława Osmelak.