RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla nowego pracownika

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĄSOSZU

 1. Janusza Korczaka 6, 56-210 Wąsosz
 2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: 65 – 5437925

Adres email: soswwasosz@op.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40

Adres email: iod@odoplus.pl

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, przez co należy rozumieć:

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób u nas pracujących

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy szkołą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania służącego do wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak rozliczenie kadr i płac
 • podmiotom publicznym takim jak ZUS czy Urząd skarbowy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych
 • organowi prowadzącemu czyli Urząd Miejski w Głogowie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych
 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
 1. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością zawarcia umowy między nami.

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy twoich danych usunąć ani zaprzestać przetwarzać przed upływem wymaganego prawem czasu– wymagalność archiwalna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorised. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.