Zintegrowani

  • Wraz z początkiem stycznia 2019 rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu                         pt.:  ZINTEGROWANI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym i ubóstwem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu.

 Unijne wsparcie umożliwiło doposażenie pracowni SOSW w różnorodne pomoce dydaktyczne czy  multimedialne, które uatrakcyjniają proces edukacyjny. Ponadto zmodernizowane zostały dwie pracownie kuchenne, w których odbywać się będą zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania projektowe obejmują w sumie 14 zadań o różnym charakterze (zajęcia indywidualne, grupowe, wycieczki tematyczne, z zakresu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, a także kursy zawodowe). Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym z zakresu: autoprezentacji, hipoterapii, zooterapii, arteterapii, floroterapii z elementami fotografiki, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne.

W projekcie mogą wziąć udział zarówno uczniowie, którzy w chwili przystąpienia do zadań ukończyli dwunasty rok życia, jak również absolwenci. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Ośrodka, jak również nauczycieli zewnętrznych. Dla uczniów przygotowany jest poczęstunek, a także transport po zajęciach do domu.

Budżet projektu wynosi 395 123,00 PLN. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a partnerem Powiat Górowski.

Wszystkie działania w SOSW w Wąsoszu podejmowane są przez wzgląd na bieżące potrzeby, dostosowane do możliwości wychowanków.