Tygodniowy rozkład zajęć w internacie

    GODZINA 
RODZAJ ZAJĘĆ  
6.40-7.40Pobudka- staranna toaleta poranna, zajęcia higieniczno-porządkowe w sypialniach, śniadanie, przygotowanie do szkoły.  
11.55-15.00 Spożywanie  obiadu o godz. 11.55   kl. I-III SP oraz IV-VIII SP, o godz. 13.00 kl. I-III B oraz I-III SPdP   uporządkowanie jadalni, odpoczynek po obiedzie.  
15.00- 16.30Czas wolny zorganizowany: zabawy , gry ruchowe, gry stolikowe, wycieczki, oglądanie filmów, programów, słuchanie muzyki, zajęcia kulinarne, zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków.  
16.30-18.00Lekcje własne: przygotowanie zadań domowych, wypracowań pisemnych, utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach, wykorzystanie informacji w ćwiczeniach, zabawach, grach dydaktycznych, doskonalenie technik szkolnych w zakresie  czytania, pisania, liczenia.  
18.00-18.30Kolacja: przygotowanie do kolacji, nakrywanie do stołów, kulturalne spożywanie posiłków, uporządkowanie jadalni.  
18.30-19.30Zajęcia świetlicowe powtarzające się okresowo: Poniedziałek- podsumowanie tygodnia Wtorek- zajęcia oświatowe Środa- zajęcia rozrywkowe Czwartek- zajęcia plastyczne.  
19.30-21.00Toaleta wieczorna: przygotowanie czystej odzieży na następny dzień, oglądanie programów informacyjnych, odpoczynek w sypialni.  
21.00-6.30Cisza nocna.