Czy Międzyzdroje są atrakcyjne również poza sezonem?

Uczniowska grupa projektowa z klasy II gimnazjum, w roku szkolnym 2010/2011, przygotowała zgodnie z nowa podstawą programową projekt edukacyjny „Czy Międzyzdroje są atrakcyjne również poza sezonem?”

Uczniowie zbierali różne informacje na temat Międzyzdrojów w dostępnych źródłach: książkach, encyklopediach przyrodniczych, Internecie. Samodzielnie na spotkaniach wybierali najważniejsze, ich zdaniem, i przydatne do prezentacji materiały. Każdy z uczestników projektu przygotowywał krótkie notatki z wykorzystaniem edytora tekstu i przekazywał je liderowi grupy, który następnie po konsultacji z opiekunem zamieszczał je w prezentacji. Lider grupy mobilizował swoich kolegów do pracy i wywiązywania się z powierzonych zadań w wyznaczonych terminach, podjął się również próby wykonania prezentacji. Wszyscy uczestnicy projektu bardzo aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych działaniach.

Nauczyciel opiekun kontrolował pracę uczniów, przeprowadzał konsultacje, udzielał wskazówek, zachęcał do pracy, podsuwał pomysły. Projekt, który powstał zawiera opracowanie teoretyczne, dokumentacje fotograficzną, slajdy i mapy.

Dnia 24 maja 2011 r. projekt został przedstawiony publicznie przez uczniowską grupę projektową w obecności pani dyrektor, wicedyrektor, uczniów z I i II klasy gimnazjum oraz nauczycieli w formie prezentacji multimedialnej.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2010/2011.