Zakodowane zabawy logopedyczne

W roku szkolnym 2020/2021, w szkole realizowana jest innowacja „Zakodowane zabawy logopedyczne”, której celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci/uczniów pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym,  usuwanie wad i zaburzeń mowy, podwyższanie możliwości komunikacyjnych oraz propagowanie nauki programowania.

Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych – to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się dzieciom na każdym etapie ich życia.

Adresatem innowacji są uczniowie, uczestniczący w zajęciach logopedycznych.

Logopedyczne ćwiczenia, zawierające różnorodne elementy kodowania, realizowane są w formie zabawowej podczas zajęć logopedycznych.

Merytoryczny dobór materiału ćwiczeniowego opiera się na wcześniejszej diagnozie możliwości realizacyjnych oraz poznawczych uczestników zajęć.

Prowadzący dokłada starań, by każdy uczestnik zajęć był zainteresowany proponowanymi ćwiczeniami i zabawami oraz chętnie w nich uczestniczył.

Podstawowymi elementami zajęć są:

– ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych (bardzo lubiane przez dzieci „zabawy buzi i języka”)

– ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

– ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy (tu także ćwiczenia artykulacyjne)

– ćwiczenia słuchu fonematycznego.

    Adresatami innowacji są również rodzice, którzy wykażą zainteresowanie współpracą oraz wynikającą z niej kontynuacją terapii logopedycznej w środowisku domowym. W tej sytuacji będą otrzymywać materiał dydaktyczny do terapii logopedycznej w domu.

                         Liliana Barwińska