Laboratorium chemiczne, fizyczne i biologiczne

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, wyposażono w pomoce dydaktyczne trzy pracownie: chemiczną, biologiczną oraz fizyczną, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej specjalnej. Wartość zakupionych zestawów edukacyjnych oraz sprzętu wyniosła łącznie 60.000,00 zł. Pracownie wyposażone zostały w 9 sztuk Einstein Tablet +3, pakiety czujników Fizyka+, Chemia+, Biologia+ do tabletów, monitor interaktywny oraz inne pomoce dydaktyczne do wskazanych przedmiotów szkolnych.