Biblioteka

W bibliotece znajduje się 3720 książek. W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost ilości woluminów o 493 pozycje.

W 2020 r. w Ośrodku pozyskano środki finansowe w wysokości 4960 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet III, dotyczący rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dotacja obejmowała dwie szkoły: Branżową Szkołę I stopnia i Szkołę Przysposabiającą do Pracy, odpowiednio po 2480 zł na każdą ze szkół, natomiast wkład własny wyniósł 1240 zł. W ramach programu zakupiono nowości wydawnicze, lektury szkolne, beletrystykę, książki popularnonaukowe (w tym słowniki i encyklopedie).