Uczymy Dzieci Programowania, realizacja wybranych zadań z projektu pod patronatem firmy EduSense

Zajęcia skierowane są do młodszych uczniów SOSW w Wąsoszu.

Są realizowane podczas lekcji edukacji informatycznej w klasie łączonej I – III oraz podczas niektórych zajęć rewalidacyjnych (wplatane wybrane zadania).

Uczestnicy zajęć realizują wybrane zadania, dobrane adekwatnie do ich wieku i możliwości poznawczych.

Celem innowacji ,,Uczymy Dzieci Programować” jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się dzieciom na każdym etapie ich życia.

      Warto pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Innowacja realizowana jest w roku szkolnym 2020/2021.

Patronat honorowy projektu: MEN,  Ministerstwo  Cyfryzacji, Bliżej Przedszkola.

Liliana Barwińska