Pracownia językowa i komputerowa

W związku z przystąpieniem do projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów” zostały utworzone dwie pracownie dydaktyczne: pracownia językowa z 12 stanowiskami wyposażonymi
w zestawy słuchawkowe oraz pracownia informatyczna z 12 stanowiskami komputerowymi
z dostępem do Internetu. W obu pracowniach zamontowane zostały monitory interaktywne 65”.  Koszt wyposażenia obu pracowni wyniósł 94 792,69 zł.

Dodatkowo zakupiono sprzęt do pracy w chmurze o nazwie biblioteczka zawodoznawcza DOCUMASTER za kwotę 38 913,00 zł.