Sensoplastyka – kolorowy świat zmysłów

W roku szkolnym 2020/2021 w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu realizowana jest innowacja pedagogiczna „SENSOPLASTYKA  – KOLOROWY ŚWIAT ZMYSŁÓW”. Program innowacji skierowany jest do wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Innowacja powstała ze względu na potrzebę wsparcia rozwoju motoryki małej, wspierania rozwoju poznawczego, samodzielności i kreatywności wychowanków/uczniów.

Dzięki formie warsztatowej oraz działaniom praktycznym  uczniowie/wychowankowie mogą stymulować poszczególne zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. W trakcie zajęć wychowankowie doświadczają ciekawych zjawisk łączenia produktów różnej faktury, mieszają je, przelewają, przesypują, rozwijając w ten sposób własną kreatywność. Jest to twórcza zabawa, która wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu, dzięki czemu sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle dzieci i dorosłych.  Działalność sensoplastyczna ma także właściwości terapeutyczne: uspokaja, odpręża, rozładowuje napięcie emocjonalne  i mięśniowe. Zajęcia z elementami sensoplastyki ułatwiają nawiązywanie kontaktu emocjonalnego oraz przyczyniają się do budowania właściwych relacji, a także uczą współdziałania  w grupie. Innowacyjne działania przyczynią się do wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków przez pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej.

Mamy nadzieję na szybki powrót do świata zmysłów, który przynosi dzieciom wiele pozytywnych efektów.  

                                                                                                          Marta Białobrzewska

                                                                                                          Justyna Papierniak