Plan pracy zespołu sportowo – rozrywkowego na rok 2020/2021

Opiekunowie zespołu: mgr Katarzyna Bursztyńska, mgr Katarzyna Kasprzak-Trzcińska

WRZESIEŃ

 1. „Pierwsze koty za płoty”- otrzęsiny-powitanie nowo przybyłych wychowanków. Integrowanie się ze społecznością internacką wspólne zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Zorganizowanie „Święto Pieczonego Ziemniaka” – dbanie o rozwój umysłowy, poszerzenie wiedzy na temat ziemniaków, zintegrowanie dzieci i młodzież poprzez aktywną i wspólną zabawę, kształtowanie form rywalizacji sportowych z zachowaniem zasady fair-play, wdrażanie do kultywowania tradycji , poznanie produktów i potraw wykonywanych z ziemniaków, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy.

PAŹDZIERNIK

 1. Barwy i smaki jesieni- promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, ukazanie kolorowej palety barw i darów jesieni, odgadywanie zagadek słownych związanych          z aktualną porą roku, kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwienie na jej piękno, uczestnictwo we wspólnych zabawach oraz zajęciach dydaktycznych.
 2. Zorganizowanie wyjścia do Kina „Zacisze” przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu projekcja filmu.

LISTOPAD

 1. Przeprowadzenie Turnieju w „Warcaby”- rozwijanie umiejętności strategicznych oraz logicznego myślenia, kształtowanie zasad współzawodnictwa, integracja dzieci, zarówno biorących udział w grze, jak i kibicujących, utrwalenie w dzieciach i młodzieży motta „trening czyni mistrza” i zachęcanie do dalszych treningów, nie tylko w grze          w warcaby, ale również w innych obszarach życia, w których dzieci i młodzież chcą osiągnąć sukces.

GRUDZIEŃ

 1. Kolędo płyń – wspólne spotkanie w przedświątecznej atmosferze rozwijanie ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez obcowanie z muzyką.
 2. Rozwijanie technologii komputerowej poprzez gry multimedialne.

STYCZEŃ

 1. Gry i zabawy sportowe na śniegu – zachęcanie do wzmożonej aktywności ruchowej wychowanków.
 2. Podsumowanie I semestru.

LUTY

 1. Spotkanie walentynkowe – zorganizowanie poczty walentynkowej, odczytanie życzeń, zabawa przy muzyce.
 2. Zorganizowanie wyjścia do kina „Zacisze” przy Zespole Placówek Kultury.

MARZEC

 1. „Powitanie Wiosny” – poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia Marzanny i chodzenia z gaikiem), rozumienie konieczności zachowania ekologicznej postawy wobec środowiska przyrodniczego, rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem  przyrodniczym, zachodzącymi  w nim zmianami, rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wiosennej, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy o wiośnie.
 2. Rozgrywki umysłowe rebusy, quiz dotyczące wychowania do wartości dla dzieci           i młodzieży.

KWIECIEŃ

 1. Zorganizowanie spacerów i zabaw na świeżym powietrzu w celu zapewnienia wychowankom stałego kontaktu z przyrodą w różnych porach roku.
 2. Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych „Piłki siatkowej” – odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej i niskiej, integracja grupy, rozwijanie cech motorycznych, orientacji i szybkości.

MAJ

 1. Zorganizowanie pikniku – smażenie kiełbasek na grillu, spożywanie posiłku na świeżym powietrzu, gry i zabawy o charakterze sportowym.

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka- gry i zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Muzyka, rytm, taniec – kształtowanie sylwetki, poczucie harmonijnego rozwoju własnego ciała.