Słuchawki Forbrain

Od września  2016 r. w działaniach terapeutycznych  wykorzystujemy słuchawki  FORBRAIN z przewodnictwem kostnym.

Słuchawki są używane w celu: poprawy uwagi, pamięci i koncentracji, poprawy umiejętności  czytania i pisania, poprawy mowy i artykulacji, budowania większej  pewności  siebie, poprawy umiejętności komunikacyjnych i społecznych, lepszej organizacji działań, lepszej orientacji w przestrzeni, poprawy w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi
i koordynacji ruchowej, doskonalenia autoregulacji.

Praca ze słuchawkami z przewodnictwem kostnym znakomicie stymuluje nie tylko słuch, ale  i układ przedsionkowy.

Są doskonałym uzupełnieniem zajęć integracji sensorycznej, logopedycznych oraz terapii pedagogicznej.

Słuchawki są używane w celu: poprawy uwagi, pamięci i koncentracji, poprawy umiejętności  czytania i pisania, poprawy mowy i artykulacji, budowania większej  pewności  siebie, poprawy umiejętności komunikacyjnych i społecznych, lepszej organizacji działań, lepszej orientacji w przestrzeni, poprawy w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi
i koordynacji ruchowej, doskonalenia autoregulacji.

Praca ze słuchawkami z przewodnictwem kostnym znakomicie stymuluje nie tylko słuch, ale  i układ przedsionkowy.

Są doskonałym uzupełnieniem zajęć integracji sensorycznej, logopedycznych oraz terapii pedagogicznej.