Internat

 

Integralną częścią SOSW jest internat dla dziewcząt i chłopców, zapewniający wyżywienie oraz całodobową opiekę pedagogiczną.

Pobyt w Internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka. Istnieje możliwość zwrócenia się o dofinansowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie                       z miejscem zameldowania ucznia.

Zadania internatu

 • zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania;
 • zapewnienie warunków bezpieczeństwa;
 • zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych;
 • kształtowanie osobowości wychowanka zgodnie z ogólnoludzkim systemem wartości  moralnych tradycjami narodowymi;
 • kształtowanie postawy tolerancji, życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i zdolności;
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz zorganizowaniu kulturalnej rozrywki;
 • dbanie o promocję i ochronę zdrowia;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, współpraca z poradniami oraz instytucjami

świadczącymi  specjalistyczną pomoc  i poradę wychowankom i rodzicom;

 • wyrabianie zdolności życiowej wychowanków rozwijanie samodzielności i samorządności.

Nasze życie w Internacie

W internacie Ośrodka znajdują się dwie grupy wychowawcze, z których każda posiada swoją świetlicę oraz sypialnie. Każda grupa jest pod opieką dwóch wykwalifikowanych wychowawców, którzy pomagają wychowankom w rzetelnym odrabianiu zadań domowych, przyswojeniu i opanowaniu materiału przerabianego  w szkole, praktycznym wykorzystaniu nabywanej wiedzy i umiejętności.

Dbamy także o prawidłowy rozwój, wypoczynek i rozrywkę naszych wychowanków, organizując ciekawe i kształcące zajęcia, wycieczki, imprezy integracyjne. Włączamy także czynnie naszych wychowanków w życie środowiska.

A oto, jak spędzamy czas wolny:

 • zajęcia świetlicowe
 • rekreacja
 • imprezy internatowe
 • wycieczki
 • integracja ze środowiskiem 

 

 
 
 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii O szkole. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.