Zakodowane jesienne zabawy logopedyczne

Celem innowacji „Zakodowane jesienne zabawy logopedyczne” jest kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym,  usuwanie wad i zaburzeń mowy, podwyższanie możliwości komunikacyjnych oraz propagowanie nauki programowania.

Adresatem innowacji są uczniowie szkoły podstawowej SOSW w Wąsoszu, uczestniczący w zajęciach logopedycznych.

Logopedyczne ćwiczenia, zawierające różnorodne elementy kodowania, realizowane są właśnie  podczas rewalidacyjnych zajęć logopedycznych.

Tematyka obejmuje korektę głosek dentalizowanych, głosek [r], [l], [k], [g], ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchu fonematycznego oraz usprawnianie motoryki artykulatorów.

Ćwiczenia realizowane są głównie w formie gier, zabaw, zawierających elementy kodowania.

Merytoryczny dobór materiału ćwiczeniowego opiera się na wcześniejszej diagnozie możliwości realizacyjnych oraz poznawczych uczestników zajęć.

Podstawowymi elementami zajęć są:

– ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych

– ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

– ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy (tu także ćwiczenia artykulacyjne)

– ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Innowacja realizowana jest w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.

                                                              Liliana Barwińska