Documaster Campus

DOCUMASTER CAMPUS- ROZWIĄZANIE DLA NOWOCZESNEJ EDUKACJI

W ramach realizacji zadania 9 projektu unijnego pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wdrożone zostało rozwiązanie chmurowe, oparte                        o specjalistyczny system informatyczny w formie Interaktywnej Platformy Zawodowej, realizujący wsparcie w formie biblioteczek zawodoznawczych – DOCUMASTER

Documaster Campus to polskie oprogramowanie do lekcji zdalnych, hybrydowych                             i tradycyjnych. Dzięki niemu nauczyciele mogą przesyłać uczniom bieżące materiały do lekcji, a uczniowie widzą efekty swojej pracy. Dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, umożliwia też drukowanie, kopiowanie, skanowanie  na terenie szkoły.

Oprogramowanie Documaster Campus łączy w sobie funkcje elektronicznego tornistra oraz platformy do zdalnej edukacji, a dodatkowo jest zintegrowane z urządzeniami wielofunkcyjnymi, które umożliwiają wykonywanie wydruków, kopii skanów  na terenie szkoły.

Repozytorium chmurowe systemu zawiera materiały edukacyjne oraz naukowe dostosowane do poziomu kształcenia: szkół podstawowych, średnich, zawodowych. Są to m.in. e-podręczniki, e-booki, audiobooki, filmy, kursy, szkolenia, materiały bibliotek cyfrowych.

Użytkownicy mogą zarówno korzystać z dostępnych w Repozytorium materiałów, jak                       i dodawać, przesyłać i udostępniać własne pliki. Wszystkie materiały można wydrukować na terenie szkoły lub dodać do swojego konta skany i skonwertować do postaci edytowalnej.