Druki do pobrania – dla rodzica

Wniosek o przyjęcie do poradni

WNIOSEK DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ (pcdn.edu.pl)

Wzór zaświadczenia lekarskiego na potrzeby Zespołu Orzekającego

Wzór zaświadczenia lekarskiego na potrzeby Zespołu Orzekającego

Opinia szkoły lub placówki o uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego

4._opinia_szkoy_lub_placowki_o_uczniu_na_potrzeby_zespou_orzekajcego.pdf (pcdn.edu.pl)