Stowarzyszenie Iskierka

Stowarzyszenie to zostało założone 23 września 2008 roku  z inicjatywy  pracowników SOSW w Wąsoszu. Celem utworzenia stowarzyszenia było przede wszystkim  wsparcie uczniów SOSW w Wąsoszu poprzez udzielanie im pomocy finansowej w sytuacjach kryzysowych i trudnych, dofinansowywanie wycieczek, biwaków, dofinansowywanie projektów, związanych z modernizacją i doposażeniem Ośrodka.

Działania Stowarzyszenia skierowane są na pozyskanie środków finansowych w celu udzielenia indywidualnej pomocy uczniom, a także wzbogacenia oferty edukacyjnej placówki.

Źródłem dochodów stowarzyszenia jest głównie 1 % podatku, a także zyski z organizowania balów charytatywnych oraz darowizny sponsorów.  Pozyskane pieniądze  przeznaczone są na zakup leków, artykułów medycznych, takich jak np. materace przeciwodleżynowe, ssak do odsysania wydzielin, okulary, zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci. Organizacja nasza  wspiera finansowo wiele inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek. Dofinansowuje zakup artykułów związanych z organizacją zawodów sportowych, akcją „Śniadanie daje moc” i innych przedsięwzięć.

 Kilkakrotnie zostały pozyskane również  fundusze z Urzędu Marszałkowskiego, które umożliwiły realizację atrakcyjnych dla dzieci wyjazdów na wycieczki do Karpacza, Wrocławia, Trójmiasta, na cykliczne wyjazdy rekreacyjne na basen do Trzebnicy.

Dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia, wychowankowie mają możliwość korzystania z Sali Doświadczania Świata.

Członkami stowarzyszenia są wszyscy pracownicy SOSW w Wąsoszu. Dzięki temu mają możliwość większego udziału w rozwiązywaniu problemów, dotyczących uczniów oraz w podniesieniu jakości pracy w Ośrodku. Współpraca pracowników w ramach Stowarzyszenia podnosi efektywność wspólnych działań.